Geschreven door 13:41 Levensverzekering, Uitgelicht

Zo werkt een overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering is een type levensverzekering waarbij een geldbedrag wordt uitgekeerd wanneer de verzekerde komt te overlijden.

Een overlijdensrisicoverzekering is een type levensverzekering waarbij een geldbedrag wordt uitgekeerd wanneer de verzekerde komt te overlijden. Er bestaan hierbij verschillende vormen: tijdelijk, levenslang en vaste termijn. Een overlijdensrisicoverzekering is niet wettelijk verplicht, maar wordt bij het nemen van een hypotheek vaak wel verplicht gesteld.

Een overlijdensrisicoverzekering wordt ook vaak afgesloten om financiële onafhankelijkheid van een gezin te waarborgen, mocht een (van de) kostwinner(s) overlijden. Met het uitgekeerde bedrag kan bijvoorbeeld een ouder minder gaan werken om de kinderen op te voeden of kunnen de vaste lasten worden opgevangen.

Drie vormen overlijdensrisicoverzekering

Per bank zijn er verschillende vormen van een overlijdensrisicoverzekering, maar grofweg maken we onderscheid in drie soorten: tijdelijk, levenslang en vaste termijn.

Bij een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering wordt een geldbedrag uitgekeerd wanneer de verzekerde voor een bepaalde datum overlijdt. In principe is dit een verzekering die inspeelt op het risico dat iemand op jonge leeftijd overlijdt, bijvoorbeeld voor zijn of haar zestigste. Wordt de verzekerde ouder, dan vervalt de verzekering.

Bij een levenslange overlijdensrisicoverzekering heeft de verzekering geen eindtijd. Ongeacht de leeftijd waarop de verzekerde overlijdt, wordt er een geldbedrag uitgekeerd aan de begunstigden. Wel betaal je met deze vorm dus je hele leven een maandelijkse premie voor deze verzekering.

Bij een overlijdensrisicoverzekering met een vaste termijn staat de einddatum van de verzekering vooraf vast. Voorwaarde voor uitbetaling is nog steeds dat de verzekerde voor deze datum overlijdt, maar het bedrag wordt pas op de einddatum uitgekeerd. Omdat dit vaak ongunstig is voor de verzekerde en zijn of haar nabestaanden, is de premie van dit type verzekering vaak lager dan bij een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering.

Begunstigden van de verzekering

Bij het overlijden van de verzekerde keert de verzekeraar het verzekerde bedrag uit aan de begunstigden. Zijn deze niet expliciet opgenomen in de overeenkomst, dan volgt dit het Nederlandse erfrecht. Dit betekent dat het bedrag wordt uitgekeerd in de volgende volgorde:

  1. Wettelijke partner
  2. Kinderen
  3. Ouders of grootouders

Het bedrag wordt alleen uitgekeerd aan de kinderen wanneer er geen wettelijke partner is. De ouders of grootouders krijgen het bedrag pas wanneer er ook geen kinderen zijn.

Bij het afsluiten van de verzekering kan echter ook een andere begunstigde worden aangegeven. Bij het kopen van een huis (met hypotheek) is het gebruikelijk dat de bank als begunstigde wordt opgenomen. Dit gebeurt met name wanneer het onderpand van de hypotheek (de woning) maar weinig overwaarde heeft, waardoor de bank het risico loopt dat de hypotheek niet volledig kan worden afbetaald met de verkoop van de woning.

Dit mogelijke gat wordt opgevuld met een kleine overlijdensrisicoverzekering.

Een overlijdensrisicoverzekering wordt vaak afgesloten om het financiële gat op te vangen dat ontstaat wanneer een ouder in een gezin wegvalt.

Gelijkblijvend of dalend

Bij een overlijdensrisicoverzekering kan ook gekozen worden voor een gelijkblijvende of dalende verzekering. Bij een gelijkblijvende verzekering blijft het gedekte bedrag altijd op hetzelfde niveau.

Bij een dalende overlijdensrisicoverzekering daalt het verzekerde bedrag steeds verder, terwijl ook de premie daalt.

Een dalende overlijdensrisicoverzekering wordt vaak afgesloten door ouders van jonge kinderen. Overlijdt een ouder terwijl de kinderen nog jong zijn (aan het begin van de verzekering), dan wordt een hoog bedrag uitgekeerd. Overlijdt een ouder echter wanneer de kinderen al achttien zijn (later tijdens de looptijd), van is er een minder hoog bedrag nodig. De kinderen kunnen immers al beter op eigen benen staan.

Bij een dalende verzekering is er nog de keuze tussen een gelijk dalende verzekering of een annuïtair dalende verzekering. Bij een gelijk dalende verzekering daalt het verzekerde bedrag ieder jaar met dezelfde hoeveelheid.

Bij een annuïtair dalende verzekering daalt de waarde van de verzekering in eerste instantie slechts nauwelijks, maar later tijdens de looptijd vrij rap.

Uitvaartverzekering en overlijdensrisico

Een uitvaartverzekering is niet hetzelfde als een overlijdensrisicoverzekering, maar de twee verzekering volgen hetzelfde principe.

De verzekeraar keert een geldbedrag uit op het moment dat de verzekeringsnemer komt te overlijden. Het verschil is dat er bij een uitvaartverzekering een klein bedrag wordt uitgekeerd bedoelt voor de uitvaart, vaak rond de € 6000,00. Dit kan bovendien in de vorm van een dienstenpakket zijn (naturaverzekering).

Bij een overlijdensrisicoverzekering is het uitgekeerde bedrag in principe altijd een stuk hoger. De verzekeringsnemer mag zelf bepalen welk bedrag verzekerd wordt. Bij de meeste verzekeraars kan gekozen worden voor een bedrag tussen de € 5000,00 en € 2.500.000,00. Vanzelfsprekend heeft de hoogte van het bedrag veel invloed op de hoogte van de premie.

 

Close