Opstalverzekering

Opstalverzekering

Een opstalverzekering is een verzekering die schade dekt aan de zogenaamde opstal: bouwwerken die eigendom zijn van de verzekerde, zoals het huis. Alles dat vastzit aan het huis valt in principe onder de opstal.

Definitie opstalverzekering: Een opstalverzekering dekt schade die is ontstaan aan de opstal, zoals het huis of een tuinhuisje.

Hoewel de twee vaak door de war gehaald worden, is een opstalverzekering dus niet hetzelfde als een inboedelverzekering. Een inboedelverzekering dekt schade aan losse objecten in de woning. De opstal- en inboedelverzekering vullen elkaar dus aan.

Dekking en belang opstalverzekering

Een opstalverzekering is in principe alleen nodig voor personen die zelf eigenaar zijn van een bouwwerk, doorgaans een woning. Huur je een woning, dan moet de verhuurder de opstalverzekering afsluiten. Als huurder kun je wel een inboedelverzekering afsluiten.

In principe worden vrijwel alle vormen van schade aan de opstal gedekt, behalve schade die is ontstaan door nalatigheid van de verzekeringsnemer. Ook schade waarvoor een andere persoon aansprakelijk is wordt niet gedekt, omdat de aansprakelijkgestelde persoon deze kosten voor zijn of haar rekening moet nemen.

Een opstalverzekering wordt sterk aanbevolen voor alle huiseigenaren. Door een brand of soms door een storm kan een huis compleet onbewoonbaar worden. Een inboedelverzekering dekt hierbij niet de volledige schade. Schade aan het huis zelf wordt alleen gedekt met een opstalverzekering.

In de meeste gevallen is schade aan ruiten of de fundering van de woning niet standaard meeverzekerd. Met een uitbreiding van de opstalverzekering kan ook schade aan deze objecten worden verzekerd bij de meeste verzekeraars.

Premie opstalverzekering

De hoogte van de dekking van de opstalverzekering hangt af van de waarde van de woning. Er wordt een zogenaamde herbouwwaarde bepaald, wat niets meer is dan de kosten voor het herbouwen van de woning.

Hoe hoger de herbouwwaarde, hoe hoger de dekking en dus ook de premie die betaald moet worden.

Meestal wordt de herbouwwaarde bepaald met de zogenaamde herbouwwaardemeter, een standaard die voor vrijwel iedere woning gebruikt kan worden.

Hierbij ontvangen verzekerden vaak ook een garantie tegen onderverzekering. Dit betekent dat wanneer de herbouw toch meer kost dan gedacht, deze kosten voor rekening van de verzekeraar zijn. Dit biedt extra zekerheid voor de verzekerde.

Wil je meer weten over de werking en facetten van een opstalverzekering? Lees dan ook onze gedetailleerde artikelen op deze pagina.

Close