Levensverzekering

Levensverzekering

Een levensverzekering is een leven die verband houdt met het leven van de verzekerde. Bij een levensverzekering wordt een bepaald bedrag verzekerd, dat vrij komt bij het overlijden van de persoon of juist bij het bereiken van een bepaalde leeftijd. Bij sommige vormen wordt het bedrag alleen uitgekeerd wanneer iemand voor een bepaalde datum overlijdt.

Definitie levensverzekering: Een levensverzekering is een verzekering waarbij een bedrag wordt verzekerd dat vrijkomt bij het overlijden of bereiken van een vooraf vastgestelde leeftijd van de verzekerde.

Een levensverzekering wordt vaak afgesloten om nabestaanden te verzekeren van een financieel zorgenvrije toekomst. Zo kan een levensverzekering worden afgesloten om eventuele schulden van de overledene af te lossen of een nabestaande met financiële afhankelijkheid te ondersteunen.

Verschillende vormen levensverzekering

Er zijn verschillende vormen levensverzekeringen beschikbaar bij de meeste verzekeraars. Over het algemeen wordt het gedekte bedrag bij een levensverzekering uitgekeerd op het moment dat de verzekerde komt te overlijden.

Soms wordt hierbij specifiek ingespeeld op een vroeg overlijden: het bedrag wordt uitgekeerd als de verzekerde overlijdt voor een vooraf bepaalde datum.

Het is ook mogelijk om te kiezen voor een levensverzekering waarbij periodiek een geldbedrag wordt uitgekeerd tijdens het leven van de verzekerde. Hierbij is er normaal gesproken geen extra uitkering op het moment van overlijden of gaat het om een gereduceerde uitkering ten opzichte van de eerder genoemde vorm.

Een levensverzekering vertoont enkele overeenkomsten met de uitvaartverzekering, in het bijzonder de kapitaalverzekeringsvorm. Ook hier wordt een geldbedrag uitgekeerd op het moment van overlijden. Het belangrijkste verschil is dat de uitvaartverzekering zich puur richt op het bekostigen van de uitvaart en een levensverzekering meer een algemeen karakter heeft.

In de praktijk wordt een uitvaartverzekering overigens vaak tot de levensverzekeringen gerekend.

Afwegingen levensverzekering

Een levensverzekering is geen verplichte verzekering, hoewel er veel situaties bestaan waarin het afsluiten van een levensverzekering verstandig is.

Levensverzekeringen worden vooral afgesloten door personen met een gezin, zeker wanneer hij of zij de kostwinner voor het gezin heeft. Bij een overlijden kan de levensverzekering financiële zekerheid voor het gezin bieden. De hoogte van het bedrag dat verzekerd wordt kan sterk verschillen per verzekering en is bovendien afhankelijk van de wensen van de verzekerde.

Wil je meer weten over de werking van een levensverzekering, de verzekeringsvormen en de afwegingen waar je rekening mee moet houden, bekijk dan ook de berichten op deze pagina, die met meer detail ingaan op de verschillende facetten van een levensverzekering.

Close