Inboedelverzekering

Inboedelverzekering

Een inboedelverzekering is een verzekering die schade aan de inboedel dekt. Onder de inboedel worden alle losse objecten binnen een woning verstaan. Een inboedelverzekering kan onder meer gebruikt worden wanneer door inbraak eigendommen zijn gestolen, maar ook wanneer er door lekkages schade aan het meubilair is.

Definitie inboedelverzekering: Een inboedelverzekering is een verzekering die schade aan de inboedel, waaronder alle losse eigendommen binnen een bouwwerk worden verstaan.

In principe wordt een inboedelverzekering voor iedereen aanbevolen. Voor studenten die in een studentenkamer wonen bestaan er speciale, voordelige inboedelverzekeringen. In de regel betaal je meer voor een inboedelverzekering in stedelijke gebieden, vanwege een verhoogde kans op inbraak.

Dekking en noodzaak inboedelverzekering

Hoewel de inboedelverzekering vaak wordt verward met de opstalverzekering, betreft het twee verschillende soorten verzekeringen. De opstalverzekering dekt schade aan een bouwwerk en objecten die hieraan bevestigd zijn, zoals kozijnen.

Een inboedelverzekering dekt juist alle losse objecten, waardoor de inboedel- en opstalverzekering dus een aanvulling vormen op elkaar.

Vrijwel alle vormen van schade vallen onder de dekking van een inboedelverzekering, met uitzondering van schade door doelbewust is toegebracht of waarvoor een andere persoon aansprakelijk kan worden gesteld.

Schadevormen die onder de inboedelverzekering gedekt worden zijn onder meer:

• Inbraak
• Water
• Storm
• Brand

Zelfs wanneer je in eerste instantie denkt dat je weinig inboedel van waarde hebt, is het goed om dit nog een keer nauwkeurig na te lopen. Wanneer de waarde van de volledige inboedel wordt opgeteld blijkt in veel gevallen dat deze hoger ligt dan vooraf gedacht.

Aan de hand van deze waarde kan bepaald worden of het afsluiten van een inboedelverzekering noodzakelijk is.

Premie inboedelverzekering

Verzekeraars bepalen de hoogte van de premie van een inboedelverzekering aan de hand van enkele factoren. Op de eerste plaats wordt gekeken naar de geschatte waarde van een inboedel. Hoe hoger deze is, hoe hoger de dekking en daarmee ook de premie.

Ook wordt er gekeken naar de regio waarin de verzekerde woont. In stedelijke gebieden bestaat er een verhoogd risico op inbraak en betaal je over het algemeen een hogere premie. Hierbij is ook de beveiliging van de woning een belangrijke factor. Bij veel verzekeraars kun je een korting op de premie ontvangen wanneer je extra maatregelen treft tegen inbraak en brand. Hoe lager het risico op schade, hoe lager de premie.

Meer leren over de inboedelverzekering? Lees dan ook onze gedetailleerde berichten op deze pagina.

Close