Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een zakelijke verzekering die schade dekt die ontstaan is door het uitvoeren van werkzaamheden. Hierbij kan gedacht worden aan het geven van verkeerd advies aan een klant of het leveren van foutieve software.

Definitie beroepsaansprakelijkheidsverzekering: Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een schadeverzekering die kosten dekt die zijn ontstaan als gevolg van het uitvoeren van werkzaamheden.

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht voor ondernemingen, maar wordt wel sterk aanbevolen, zeker in de dienstensector. In de dienstensector kan een fout advies of foute software soms grote financiële gevolgen hebben. Zonder beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan dit leiden tot het faillissement van een onderneming.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering versus bedrijfsaansprakelijkheid

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt regelmatig verward met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Het principe van beide verzekeringen komt sterk overeen, maar de dekking verschilt per verzekering.

Bij een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt schade gedekt die ontstaat door een ongeluk, zoals het beschadigen van objecten van een klant. Bij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt schade gedekt die ontstaat als onderdeel van het beroepsrisico, waaronder het genoemde verkeerde advies of leveren van foutieve software.

De twee verzekeringen vormen dan ook een aanvulling op elkaar en niet een vervanging voor één van beide.

De meeste verzekeraars zijn de beroepsaansprakelijkheidsverzekering als aanvulling op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, enigszins vergelijkbaar met een allriskverzekering bovenop de standaard WA-verzekering.

Heb ik een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig?

Niet in alle beroepen bestaat er een groot risico op schade bij klanten door foutief handelen van het bedrijf. Dit risico is verreweg het grootst in de dienstensector, omdat klanten hier handelen op basis van software, advies of tekeningen van de onderneming.

Voor een bedrijf dat nauwelijks samenwerkt met andere bedrijven is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering over het algemeen minder essentieel. Toch is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering eigenlijk nooit overbodig, omdat een enkele fout al kan leiden tot zware financiële problemen of een faillissement bij aansprakelijkheid.

Wil je meer weten over dit type verzekering en voorbeelden zien van bedrijven waarbij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering een onderneming hebben gered, bekijk dan ook onze berichten over het onderwerp op deze pagina.

Close