Geschreven door 18:03 Beroepsaansprakelijkheidsverzekering, Uitgelicht

Heb ik een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig?

Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzeker je jezelf tegen schade die ontstaat als gevolg van de uitvoering van je werk. Hierbij moet gedacht worden aan beroepsfouten, maar dus niet schade die per ongeluk ontstaat, zoals het laten omvallen van een kop koffie.

Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzeker je jezelf tegen schade die ontstaat als gevolg van de uitvoering van je werk. Hierbij moet gedacht worden aan beroepsfouten, maar dus niet schade die per ongeluk ontstaat, zoals het laten omvallen van een kop koffie. Dit type schade wordt gedekte door een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering.

Hoewel deze twee verzekeringen vaak door elkaar worden gehaald, zijn het dus wezenlijk verschillende verzekeringen die je in veel gevallen beide nodig hebt om zonder risico te kunnen werken.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt specifiek vermogensschade. Hierbij kan gedacht worden aan een verlies aan marktaandeel van een klant, door toedoen van de verzekerde.

Situaties waarin een beroepsaansprakelijkheidsverzekering schade dekt

Bedrijven die veel met zakelijke klanten werken lopen het risico dat zij onbedoeld schade veroorzaken bij deze partij. Een voorbeeld van een dergelijke situatie is een softwarebedrijf dat software verkoopt aan een bedrijf, terwijl de software fouten blijkt te bevatten.

Door deze fouten worden rekenfouten gemaakt die uiteindelijk leiden tot een minder grote winst voor de klant.

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan een bedrijf redden van faillissement

Omdat dit is veroorzaakt door een fout van het softwarebedrijf, kan dit bedrijf aansprakelijk gesteld worden voor deze vermogensschade. Met zakelijke partijen kan dergelijke schade al snel in de tienduizenden tot honderdduizenden euro’s lopen.

Voor veel bedrijven vormt dit een strop die kan leiden tot een faillissement. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan een bedrijf in dergelijke gevallen redden.

Een andere situatie waarin de verzekering aangesproken kan worden is wanneer een zakelijke partij advies geeft aan een andere partij. Dit advies leidt vervolgens tot een verkeerde strategie, waarna de onderneming marktaandeel en daarmee omzet verliest.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is ook voor zzp’ers geen overbodige luxe

De adviserende partij kan vervolgens aansprakelijk worden gesteld voor deze schade. Een belangrijke voorwaarde is overigens dat het de adviserende partij had moeten kunnen weten dat het om verkeerd advies ging.

In een situatie als 11 september 2001, toen de ramp met het World Trade Center plaatsvond, vond er een sterke beurscrash plaats.

Vanzelfsprekend zou een adviserende partij dit niet hebben kunnen voorzien en dus ook niet aansprakelijk gesteld worden als zij een dag voor de ramp advies hadden gegeven om veel aandelen te kopen aan een derde partij.

Beroepen waarbij de verzekering verstandig is

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is met name verstandig voor partijen die veel samenwerken met andere zakelijke partijen en hen adviseren of assisteren bij het maken van beslissingen die invloed hebben op de omzet. In de praktijk gaat het bijna altijd over consultancy- of andersoortige bureaus.

Ook voor architecten, medici en advocaten is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nuttig, omdat ook bij hen de kans op fouten tijdens de uitoefening van het beroep aanwezig is, waarbij de gevolgen groot kunnen zijn.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is er voor grote bedrijven, maar ook voor zzp’ers. Geef je bijvoorbeeld freelance marketingadvies aan andere bedrijven, dan is deze verzekering geen overbodige luxe.

De verzekering is minder belangrijk voor partijen die veelal buiten de dienstensector werken. Toch is het ook hier goed om alle werkzaamheden langs te gaan en te bepalen of er een risico op aansprakelijkstelling is.

Gezien de potentiële schade voor grote bedrijven is het doorgaans verstandig geen risico’s te nemen en de verzekering toch af te sluiten.

Close