Geschreven door 13:18 Rechtsbijstandverzekering, Uitgelicht

Rechtsbijstandsverzekering voor ZZP’ers: heb ik het nodig?

Veel verzekeringen zijn niet verplicht voor ondernemers, maar worden wel sterk aanbevolen. Eén van deze verzekeringen is de rechtsbijstandsverzekering. Met een rechtsbijstandsverzekering worden de kosten die ontstaan bij een juridisch conflict gedekt door de verzekeraar. Omdat deze kosten snel hoog op kunnen lopen, kan de verzekering het verschil vormen tussen een faillissement en financieel gezonde onderneming.

De rechtsbijstandsverzekering is er niet alleen voor grotere bedrijven, maar ook voor ZZP’ers. Ook als ZZP’ers kan je namelijk in een juridisch conflict terecht komen. Denk hierbij aan een opdrachtgever die zijn betaalverplichting niet nakomt of een ongeval dat plaatsvindt tijdens de uitvoering van werk, waarbij ook juridisch een conflict is ontstaan.

Verzekeringsbaas legt je uit wat een rechtsbijstandsverzekering voor ZZP’ers inhoudt en of het verstandig is om er één af te sluiten.

Een conflict ontstaat onverwachts

Veel mensen neigen ernaar om geen rechtsbijstandsverzekering af te sluiten omdat ze geen conflicten verwachten. Dat is in principe logisch, omdat juridische conflicten niet dagelijks voorkomen. Toch bestaat het risico hierop wel en kan een conflict grote gevolgen hebben.

Juridische kosten zijn namelijk vrijwel altijd hoog. De huur van een advocaat, de kosten rond een rechtszaak en andere gerelateerde zaken zijn bijzonder kostbaar. Met name voor ZZP’ers zijn deze kosten doorgaans niet of nauwelijks te dragen, zelfs wanneer de ondernemer uiteindelijk in het gelijk wordt gesteld.

Het niet kunnen betalen van juridische kosten heeft verschillende mogelijke gevolgen voor de ZZP’er:

  • Het is onmogelijk om het gelijk te halen, waardoor er inkomsten worden misgelopen
  • Door een gebrek aan verdediging verliest de ZZP’er een zaak, wat leidt tot meer kosten
  • De kosten worden in eerste instantie uit eigen zak betaald, wat kan leiden tot liquiditeitsproblemen

Geen van deze opties is reëel. Alleen door juridische conflicten volledig te voorkomen kom je niet in een dergelijke situatie terecht zonder rechtsbijstandsverzekering. De praktijk laat echter zien dat het simpelweg niet altijd mogelijk is om een conflict te voorkomen.

Situaties die juridische hulp vereisen

In veel gevallen kan het de ZZP’er namelijk niet worden aangerekend dat er een juridisch conflict is ontstaan. Hierbij kan gedacht worden aan een leverancier die zijn verplichtingen niet nakomt, waardoor de ondernemer problemen krijgt met klanten.

Een andere situatie is een opdrachtgever of klant die de factuur niet wil betalen. Met name bij grote opdrachtgevers/klanten kan dit direct leiden tot liquiditeitsproblemen voor ZZP’ers. Ook kan er schade zijn ontstaan door toedoen van een derde. Deze moet verhaald worden op deze partij, maar hiervoor worden doorgaans eerst kosten gemaakt.

Alle kosten die bij deze situaties komen kijken worden gedekt door een rechtsbijstandsverzekering in de meeste gevallen. Om deze reden is het verstandig om altijd een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Het gaat goed zo lang het goed gaat zonder een verzekering, maar een enkel conflict waar je als ZZP’er geen invloed op hebt kan je de das omdoen.

Afsluiten en kosten rechtsbijstandsverzekering

Ondernemers zullen niet direct zitten te wachten op maandelijkse vaste kosten voor een verzekering. Een rechtsbijstandsverzekering hoeft echter niet duur te zijn.

Voor ZZP’ers ben je meestal met een paar tientjes per jaar klaar, hoewel dit ook afhangt van de dekking en het werk dat je doet. Met het totaalplaatje in beeld zijn deze kosten de risico’s echter meer dan waard. Je hoeft je niet meer zorgen te maken over conflicten die mogelijk in de toekomst ontstaan en je onderneming direct kunnen bedreigen.

Close